O cyklostezce

Cyklostezka Hvězdná začíná v Olomouci, v městské části Chválkovice, kde můžete využít odstavné parkoviště pro auta.

Pokračujte k nadjezdu v Černovíře, odkud se vydáte podél železnice, kterou máme po pravé straně, směr trati Olomouc – Zábřeh na Moravě. V místě křížení s Trusovickým potokem se cyklostezka odklání směrem na Hlušovice. Jeďte po levém břehu Trusovického potoka kolem obce Hlušovice, kde se u mostu přes potok napojí te na cyklostezku do Bohuňovic.

Pokračujte stále podél Trusovického potoka do Bohuňovic. Odtud se můžete vydat dál podél potoka po cyklostezce 6029 do sousední obce Bělkovice-Lašťany. Zpět se vrátíte do Bohuňovic stejnou cestou.

Pokud nepojedete do Bělkovic-Lašťan, pokračujte z Bohuňovic stále po cyklostezce 6104, která vede podél železniční trati přes obec Štarnov až do Šternberka.

Leták Cyklotrasy mikroregionu Šternbersko

Leták Cyklotrasy

Jsme na Facebooku

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich