O cyklostezce

Cyklostezka Hvězdná začíná v Olomouci, v městské části Chválkovice, kde můžete využít odstavné parkoviště pro auta.

Pokračujte k nadjezdu v Černovíře, odkud se vydáte podél železnice, kterou máme po pravé straně, směr trati Olomouc – Zábřeh na Moravě. V místě křížení s Trusovickým potokem se cyklostezka odklání směrem na Hlušovice. Jeďte po levém břehu Trusovického potoka kolem obce Hlušovice, kde se u mostu přes potok napojí te na cyklostezku do Bohuňovic.

Pokračujte stále podél Trusovického potoka do Bohuňovic. Odtud se můžete vydat dál podél potoka po cyklostezce 6029 do sousední obce Bělkovice-Lašťany. Zpět se vrátíte do Bohuňovic stejnou cestou.

Pokud nepojedete do Bělkovic-Lašťan, pokračujte z Bohuňovic stále po cyklostezce 6104, která vede podél železniční trati přes obec Štarnov až do Šternberka.

Leták Cyklotrasy mikroregionu Šternbersko

Leták Cyklotrasy

Jsme na Facebooku